Cezary Wąsik

a4d7513ed8ed05315926c80c9ab5fef2
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0