Dariusz Joński

darjoń
Prawda - 3
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0