Dariusz Rosati

dariusz_rosati
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0