Dawid Jackiewicz

Jackiewicz
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Minister skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło.