Dominik Kolorz

dominikkolorz
Prawda - 1
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1