Donald Trump

donald_trump_new_hampshire_town_hall_cropped
Prawda - 1
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0