Elżbieta Chojna-Duch

chojna_duch_elzbieta
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0