Elżbieta Rafalska

Prawda - 30
Fałsz - 4
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Beaty Szydło