Elżbieta Rafalska

rafalska
Prawda - 19
Fałsz - 3
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Beaty Szydło