Elżbieta Rafalska

rafalska
Prawda - 29
Fałsz - 4
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Beaty Szydło