Elżbieta Seredyn

ELŻBIETA-SEREDYN-Podsekretarz-Stanu-w-Ministerstwie-Pracy-i-Polityki-Społecznej
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0