Elżbieta Witek

Elżbieta_Witek_Sejm_2015_01
Prawda - 6
Fałsz - 4
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0