Elżbieta Zielińska

elzbieta_borowska_sejm_2015
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0