Ewa Kopacz

Premier_Ewa_Kopacz
Prawda - 29
Fałsz - 11
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 3