Ewa Kopacz

Premier_Ewa_Kopacz
Prawda - 29
Fałsz - 11
Manipulacja - 6
Nieweryfikowalne - 3