Ewa Sufin

Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Zieloni