Grzegorz Długi

Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0