Grzegorz Schetyna

Prawda - 32
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0