Grzegorz Tobiszowski

tobiszowski
Prawda - 4
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0