Grzegorz Tobiszowski

Prawda - 4
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0