Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prawda - 19
Fałsz - 5
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0