Hanna Zdanowska

Prawda - 3
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0