Hanna Zdanowska

Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0