Henryk Kowalczyk

Prawda - 6
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0