Irena Wóycicka

240px-Irena_Wóycicka
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0