Izabela Leszczyna

Izabela_Leszczyna_73_posiedzenie_Senatu
Prawda - 0
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0