Jacek Majchrowski

Prawda - 37
Fałsz - 12
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 6