Jacek Majchrowski

Prawda - 26
Fałsz - 11
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 5