Jacek Majchrowski

Prawda - 24
Fałsz - 10
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 5