Jacek Majchrowski

Prawda - 25
Fałsz - 10
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 5