Jacek Saryusz-Wolski

Prawda - 3
Fałsz - 0
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0