Jacek Saryusz-Wolski

Prawda - 4
Fałsz - 0
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0