Jacek Sasin

Prawda - 13
Fałsz - 4
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0