Jacek Sasin

Prawda - 13
Fałsz - 5
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 0