Jacek Sutryk

Prawda - 3
Fałsz - 6
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1