Jadwiga Emilewicz

Prawda - 2
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0