Jadwiga Emilewicz

A9Nt_DG6
Prawda - 1
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0