Jakub Baran

5992fe4c4b38a9121e941182ec1ef8dc
Prawda - 4
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0