Jan Dworak

Jan_Dworak_71._posiedzenie_Senatu
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0