Jan Grabiec

Jan_Grabiec_Sejm_2015
Prawda - 5
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0