Jan Krzysztof Ardanowski

Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0