Jan Krzysztof Bielecki

Bielecki Jan Krzysztof
Prawda - 3
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0