Jan Maria Jackowski

Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0