Jan Rulewski

jan_rulewski_kancelaria_senatu_2015
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0