Jan Śpiewak

4162d5eae24e2e3afe273e886b8e281f_400x400
Prawda - 4
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1