Jan Szyszko

Jan_Szyszko_2008
Prawda - 10
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1