Jan Szyszko

Prawda - 10
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1