Janusz Jureczka

pig_pib_pol_kolor
Prawda - 1
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0