Janusz Kowalski

Prawda - 6
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0