Janusz Palikot

Prawda - 20
Fałsz - 28
Manipulacja - 7
Nieweryfikowalne - 7