Janusz Piechociński

Prawda - 23
Fałsz - 6
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1