Janusz Piechociński

Prawda - 21
Fałsz - 6
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1