Janusz Piechociński

jpiechocinski
Prawda - 21
Fałsz - 6
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1