Janusz Śniadek

4718126-janusz-sniadek-900-624
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0