Janusz Szewczak

By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45571254
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0