Janusz Wojciechowski

Prawda - 4
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0