Jarosław Gowin

Prawda - 22
Fałsz - 11
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 2