Jarosław Gowin

jgowin
Prawda - 17
Fałsz - 10
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 2