Jarosław Gowin

jgowin
Prawda - 20
Fałsz - 11
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 2