Jarosław Gowin

jgowin
Prawda - 21
Fałsz - 11
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 2