Jarosław Krajewski

Prawda - 3
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie m.st. Warszawy, kandydat do Sejmu RP