Jarosław Sellin

Sellin
Prawda - 8
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0