Jarosław Sellin

Prawda - 9
Fałsz - 5
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0