Jarosław Szczukowski

541174b692d54_gd
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0