Jarosław Wałęsa

Prawda - 5
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0