Jerzy Buzek

buzek
Prawda - 4
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 2