Jerzy Kwieciński

kwiecinski
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0

Minister Przedsiębiorczości i Rozwoju