Jerzy Owsiak

4480572-jerzy-owsiak-900-628
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0